Combo 02

179.000

Combo 02 dành cho 3 người ăn
1 Pizza size L
1 Mỳ Ý
1 Coca 390ml

Danh mục:

Mô tả

1 Pizza size L + 1 Mỳ Ý + 1 Coca 390ml